minimikoti

minimikoti?

Sisältö

Minimikodin tausta

Asuminen ja asuntorakentaminen kuluttavat huomattavan suuren osan Suomessa käytetystä energiasta. Asumisväljyyden kasvu on pitkään ollut suomalaisen asuntopolitiikan tavoitteena ja isompi asunto onkin monen haave. Asuminen on kallista ja kotitaloudet käyttävät huomattavan osan tuloistaan asumiseen. Lisäneliöt lisäävät asumisen hintaa ja ekologista taakkaa entisestään.

Minimikoti tarjoaa toisenlaisen vaihtoehdon asumiseen. Minimikoti tarkoittaa asuntoa, joka on säästeliäs niin tilankäytöltään kuin materiaalien- ja energiankulutukseltaan. Tavoitteena on pienentää asumisen ekologista jalanjälkeä ja etsiä uudenlaisia säästeliäitä ratkaisuja asumiseen, viihtyisyydestä tinkimättä. Minimikoti avaa mahdollisuuksia pohtia, minkälaista on ylimääräisestä tavarasta tai suuresta asuntolainasta vapaa elämä. Miltä näyttää asunto, joka on fyysisesti pieni, mutta asumismukavuudeltaan ja elämyksellisyydeltään suuri? Mikä loppujen lopuksi on se paikka maailmassa, joka minimissään muodostaa ihmiselle kodin?

TTY:n arkkitehtuurin laitoksen ja Suomen Asuntomessujen yhteishanke

Minimikoti on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen yhteinen projekti. Projekti on toteutettu Osuuskunta Suomen Asuntomessujen TTY:lle vuonna 2009 myöntämän Casa Humana -apurahan turvin.

Tällä sivustolla esiteltävät minimikoti-suunnitelmat ovat TTY:n arkkitehtiopiskelijoiden asuntosuunnittelun jatkokurssille laatimia harjoitustöitä. Minimikoti-kurssi järjestettiin lukuvuonna 2009-2010 ja sille osallistui 8 opiskelijaa.

Anu Nukarinen esittelee suunnitelmia
Kuva: Anu Nukarinen esittelee suunnitelmia

Kurssi aloitettiin minimikodin taustan ja tavoitteiden selvittämisellä. Analyysien kautta tutustuttiin historiallisiin ja ajankohtaisiin esimerkkeihin sekä esimerkiksi kierrätysmateriaalien käyttöön ja epätavanomaisten rakennuspaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kurssin toisessa vaiheessa kukin opiskelija laati erilaisia minimikotisuunnitelmia, joita työstettiin henkilökohtaisen suunnittelutyöskentelyn lisäksi yhteisissä ideointipalavereissa. Lopputuloksena on kahdeksan erilaista minimikotikonseptia.

Rosa Paukio väliesittelyssä
Kuva: Rosa Paukio väliesittelyssä

Minimikodille ei määritelty ennalta tarkkaa kokoa, ja valmiit suunnitelmat vaihtelevatkin kooltaan seitsemästätoista reiluun kolmeenkymmeneen neliömetriin. Suunnitelmien ei myöskään vaadittu täyttävän kaikkia nykyisiä rakentamismääräyksiä. Tavoitteena oli ekologisesti ja taloudellisesti säästeliäs ja tilaratkaisultaan kekseliäs koti. Tilankäytön minimin ja ekologisten tavoitteiden lisäksi minimikoti-suunnitelmissa on etsitty ratkaisuja elämäntapojen monimuotoistumisen ja kaupunkirakenteen tiivistämisen kysymyksiin. Minimikodissa ei olekaan kyse ainoastaan luopumisesta. Kurssilla tutkittiin asunnon muita kuin runsaan tilan mukanaan tuomia viihtyisyystekijöitä ja minimikotien mahdollisia positiivisia vaikutuksia koko naapuruston mittakaavassa. Koko neliömetreissä kuvaakin tilankäyttöä ja asunnon viihtyisyyttä varsin puutteellisesti silloin kun ratkaisuissa on mukana mm. kattosäilytysratkaisuja, onkalomaista tilaa ja yhteiskäyttötiloja.

Harjoitustöitä ovat ohjanneet professori Markku Hedman ja arkkitehdit Anna Helamaa ja Janne Kangasvieri TTY:n arkkitehtuurin laitokselta. Ohjausryhmässä Suomen Asuntomessujen puolesta ovat olleet Pasi Heiskanen, Pasi Hulkkonen ja Timo Hautakoski.

Minimikodit esillä kesän 2010 Asuntomessuilla Kuopiossa

Kaikki minimikoti-suunnitelmat ovat esillä kesän 2010 Asuntomessuilla Kuopiossa 16.7-15.8. Suunnitelmat löytyvät Rakentaja-hallista.

pienoismalleja luonnosteluvaiheesta
Kuva: pienoismalleja luonnosteluvaiheesta