minimikoti
Symbioosin perusajatuksena on tuoda olemassa olevalle asuinalueelle uusia asuntoja sekä uusia asuntotyyppejä. Ratkaisussa hyödynnetään alueen olemassa olevia palveluita ja rakenteita. Valmiisiin keskuksiin rakennetut asunnot ovat ekologisempi vaihtoehto verrattuna kaupungin ulkopuolelle kauas palveluista toteutettuihin haja-asutusalueisiin.
[seuraava]

lisätietoa

Suunnittelija: Kaisa Toivonen
Tarkempi kuvaus kodista ja konseptista on saatavilla PDF-muodossa:
SynBIOS.pdf (0.9 MB)